Które zgromadzenia nie wymagają zgody?

Ocena użytkowników:  / 28

Przepisy ustawy Prawo o zgromadzeniach, stosuje się m.in. do:  zebrań na drogach i placach publicznych oraz w pomieszczeniach użyteczności publicznej do organizacji utworzonych przez kościoły i inne związki wyznaniowe, mających na celu działalność na rzecz formacji religijnej, kultu publicznego oraz przeciwdziałania patologiom społecznym i ich skutkom (art. 19 ust. 2 pkt 14 art. 29 ust. 1 Ustawy z dnia 17 maja 1989 r. o gwarancjach wolności sumienia i wyznania), organizacji kościelnych, gdy chodzi o zebrania na drogach i placach oraz pomieszczeniach użyteczności publicznej (art. 34 ust. 5 Ustawy z dnia 17 maja 1989 r. o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej). zgromadzeń na obszarze Pomnika Zagłady lub jego sfery ochronnej, w zakresie nieuregulowanym w Ustawie z dnia 7 maja 1999 r. o ochronie terenów byłych hitlerowskich obozów zagłady (art. 7 ust. 12 tej ustawy) z wyjątkiem ...

Czytaj więcej... 

Czy można zwołać zgromadzenie spontanicznie?

Ocena użytkowników:  / 23

Zgromadzenie zorganizowane ma miejsce wtedy, gdy zostało wcześniej przygotowane i dopełniono wszelkich wymogów formalnych koniecznych do jego przeprowadzenia tj. zgłoszono je z odpowiednim wyprzedzeniem.  Zgromadzenie spontaniczne (nagłe) to zgrupowanie osób nieprzygotowane, nieplanowane wcześniej, wywołane nagłym, niespodziewanym impulsem czy wydarzeniem i z tego powodu niepoddane formalnym procedurom albo poddane im zbyt późno. Są to zgromadzenia zwołane bez uprzedniego zawiadomienia, w celu zaprotestowania na gorąco i zajęcia stanowiska w związku z danym zdarzeniem ze sfery społecznej lub politycznej. Podkreślić należy jednak, że zgromadzenia spontaniczne nienotyfikowane (nie zgłoszone do urzędu) są w polskim prawie pod ochroną konstytucyjną.   Niestety osoby zwołujące zgromadzenie bez wymaganego zawiadomienia lub przewodniczące takiemu zgromadzeniu mogą narazić się na odpowiedzialność za wykro ...

Czytaj więcej... 

Co, jeśli zorganizujemy manifestację bez zawiadomienia do urzędu?

Ocena użytkowników:  / 22

Zgodnie z art. 52 § 1 pkt 2 kodeksu wykroczeń. odpowiedzialności za wykroczenie podlega ten kto zwołuje zgromadzenie bez wymaganego zawiadomienia albo przewodniczy takiemu zgromadzeniu lub zgromadzeniu zakazanemu. Trybunał Konstytucyjny (wyrok z dnia 10 lipca 2008 r. sygn. akt P 15/08) uznał, że brak zawiadomienia lub złożenie go bez zachowania ustawowego terminu nie może prowadzić automatycznie do uznania zgromadzenia za nielegalne, a przez to pozbawione konstytucyjnej ochrony. Podobne stanowisko zajmuje Europejski Trybunał Praw Człowieka. Zgodnie z prawem polskim za nielegalne można uznać zgromadzenia zakazane przez organ gminy lub inny właściwy organ (art. 8 ustawy), rozwiązane przez przewodniczącego lub przedstawiciela gminy (art. 10 ust 5 lub art. 12 ust 1) lub zwołane z naruszeniem przepisów szczególnych (np. w wypadku ogłoszenia stanu wyjątkowego). Jeżeli zgromadzenie miało charakter pokojowy, nie powodował ...

Czytaj więcej... 

Organizator

 

Ranking

UżytkownikPunkty
1. Renata Czeszejko Nowacka2400
2. RichardJele1052
3. Sylwia Szumowska1016
4. Julia Nowacka631
5. Dominika Gozdera535
6. Jarosław Dobrzyński502
7. Natalia Nowacka408
8. Johnsonoi348
9. Agnieszka Gembalczyk306
10. Paweł Matraszek286
Pełny ranking

Partnerzy

    array(1) { [0]=> string(32) "images/partnerzy_glowna/NIP2.JPG" }
  • images/partnerzy_glowna/3pietra.jpg
  • images/partnerzy_glowna/EOG_logo.jpg
  • images/partnerzy_glowna/NIP2.JPG
  • images/partnerzy_glowna/PFDM_logo.jpg
  • images/partnerzy_glowna/herb gminy nowosolna.jpg
  • images/partnerzy_glowna/images.jpg
  • images/partnerzy_glowna/wlochy1.jpg
  • images/partnerzy_glowna/wlochy2.jpg