Młodzież w Działaniu - Akcja 1.1.- Wymiany Młodzieży

Ocena użytkowników:  / 25
SłabyŚwietny 

 

 Dotacje na międzynarodowe spotkania grup młodzieży z krajów Unii Europejskiej, Turcji, Norwegii, Islandii i Liechtensteinu.

 

program w praktyce

1.1 Wymiany Młodzieży to część Akcji 1. Młodzież dla Europy programu „Młodzież w działaniu”.
Program „Młodzież w działaniu” to program Unii Europejskiej, dzięki któremu młodzi ludzie mogą realizować swoje pomysły. Program dofinasowuje działania młodzieży w czasie wolnym od nauki, czyli w ramach edukacji pozaformalnej. Program „Młodzież w działaniu” skierowany jest również do osób pracujących z młodzieżą i organizacji działających na rzecz młodzieży.

1.1 WYMIANY MŁODZIEŻY
Wymiana młodzieży umożliwia przyjęcie jednej lub kilku grup młodzieży przez grupę z innego kraju. Grupy realizują projekt na wspólnie wybrany temat - uczestnictwo młodzieży, rasizm, ksenofobia, dziedzictwo narodowe, ochrona środowiska itp.

Uczestnicy: W wymianie mogą brać udział grupy młodych ludzi w wieku od 13 do 25 lat z krajów programu (w wyjątkowych wypadkach w wieku 25-30 lat). Liczba uczestników wymiany może wynosić od 16 do 60 (nie licząc liderów).

 

Czas trwania: Wymiana młodzieży powinna trwać od 6 do 21 dni.

 

Dofinansowane działania:
- koszty podróży międzynarodowej,
- koszty wizyty przygotowawczej,
- koszty przygotowania działań i uczestników (telefon, Internet, materiały),
- koszty działań, bezpośrednio związanych z wymianą (zakwaterowanie, wyżywienie, transport, bilety do muzeów, etc.),
- koszty specjalne (związane np. z udziałem w wymianie osób niepełnosprawnych),
- koszty działań promujących projekt i jego osiągnięcia.

Średni budżet projektu wynosi ok. 15 tys. euro. Roczny budżet akcji wynosi ok. 2 mln euro rocznie.

 

W 2012 r. Komisja Europejska priorytetowo traktuje projekty:
- mające na celu wspieranie młodych ludzi w dążeniu do wzrostu sprzyjającego włączeniu społecznemu, a w szczególności projekty zachęcające bezrobotnych młodych ludzi do mobilności i aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym;
- poruszające kwestię ubóstwa i marginalizacji oraz zwiększające świadomość i zaangażowanie młodych ludzi w poruszaniu tych tematów, aby zbudować bardziej zintegrowane społeczeństwo. Mając to na uwadze, szczególny nacisk powinien być położony na włączenie młodych imigrantów, niepełnosprawnej młodzieży oraz, tam gdzie to możliwe, młodzieży romskiej;
- mające na celu rozbudzenie inicjatywy, kreatywności, przedsiębiorczości i wzrostu zatrudnienia, zwłaszcza poprzez inicjatywy młodzieżowe;
- promujące zdrowy tryb życia, zwłaszcza poprzez zajęcia na świeżym powietrzu i podstawowe formy aktywności fizycznej, jako sposób promowania zdrowego trybu życia, włączania społecznego i aktywnego uczestnictwa młodzieży w życiu społecznym;
- mające na celu zwiększanie świadomości i zaangażowania młodych ludzi (oraz osób z nimi pracujących) w działania dotyczące globalnych wyzwań ekologicznych oraz zmian klimatu, które sprzyjają rozwojowi zachowań i umiejętności proekologicznych i wzmagają zaangażowanie w dążenie do bardziej zrównoważonego wzrostu.

 

W roku 2012 Akcja 1.1. priorytetowo zamierza również wspierać projekty:
- goszczące,
- angażujące młodzież z mniejszymi szansami,
- z województwa świętokrzyskiego, lubuskiego i podkarpackiego,
- innowacyjne projekty o tematyce sportowej, wykorzystujące metody edukacji pozaformalnej
oraz włączające społeczność lokalną,
- opierające się na dwu i trójstronnym partnerstwie,
- zwiększające widoczność akcji i programu,
- zawierające działania związane z upowszechnianiem i wykorzystaniem rezultatów projektu,
- angażujące organizacje partnerskie z krajów sąsiedzkich tj. z Litwy, Słowacji, Czech i Niemiec.

 

Kto może składać wnioski:
Organizacje i stowarzyszenia non-profit lub nieformalne grupy młodych ludzi z krajów Unii Europejskiej, Turcji, Norwegii, Islandii i Liechtensteinu. W wymianie muszą uczestniczyć co najmniej dwa kraje programu, z których co najmniej jeden jest krajem członkowskim UE.

Wymianę z krajami spoza Unii Europejskiej można zorganizować w ramach Akcji 3. Młodzież w Świecie.

 

Koordynator 
Narodowa Agencja Programu "Młodzież w działaniu"
ul. Mokotowska 43 IV p.
00-551 Warszawa
Tel.: (22) 622 37 06; 628 60 14
Fax: (22) 622 37 08; 628 60 17
Email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Fundator

Komisja Europejska - Dyrekcja ds. Edukacji i Kultury
200, rue de la Loi
B-1049 Bruksela
Tel.: +32 2 299 11 11
Email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

źródło : www.eurodesk.pl

  • Aknieszka Golańska

    Dodano 2012-04-12 02:39:38

    I o to chodzi, nasza młodzież podczas wymiany będzie miała możliwość zaobserwowania różnic, jakie są w innych krajach. A co najważniejsze, będzie miała też możliwość wpływania na dokonujące się zmiany w swoim rejonie. Szkoda, że Akcja nie obejmuje mojego województwa.


  • Paweł Matraszek

    Dodano 2012-07-26 11:46:38

    wymiana=dobra rzecz dzięki której nauczą się czegoś z życia a nie z książek