Młodzież w Działaniu - Akcja 1.3. - Młodzież w Demokracji

Ocena użytkowników:  / 25
SłabyŚwietny 

 

Dotacje na krajowe i międzynarodowe projekty związane z demokracją i aktywnym udziałem młodych ludzi w życiu publicznym. O fundusze mogą ubiegać się grupy młodzieży z krajów Unii Europejskiej, Turcji, Norwegii, Islandii i Liechtensteinu.

 1.3. Młodzież w Demokracji to część Akcji 1. Młodzież dla Europy programu „Młodzież w działaniu”.

Program „Młodzież w działaniu” to program Unii Europejskiej, dzięki któremu młodzi ludzie mogą realizować swoje pomysły. Program dofinasowuje działania młodzieży w czasie wolnym od nauki, czyli w ramach edukacji pozaformalnej. Program „Młodzież w działaniu” skierowany jest również do osób pracujących z młodzieżą i organizacji działających na rzecz młodzieży.

1.3. MŁODZIEŻ W DEMOKRACJI.
Projekty mają zachęcić młodzież do aktywnego udziału w życiu swych społeczności na poziomie lokalnym, regionalnym, ogólnokrajowym bądź na poziomie międzynarodowym.

 

Dofinansowane działania:
- spotkania grup młodych ludzi na pozimie europejskim, które mają zachęcić młodzież do aktywniejszego udziału w życiu społeczności lokalnej, regionalnej i międzynarodowej

Partnerstwo:
Projekty muszą opierać się na współpracy w sieci w wymiarze krajowym i zagranicznym:
- projekt musi być realizowany przez grupy partnerskie z co najmniej dwóch różnych krajów (partnerstwo międzynarodowe);
- z każdego kraju w projekcie muszą uczestniczyć co najmniej dwaj różni partnerzy, (partnerstwo krajowe)

Partnerem może być organizacja lub stowarzyszenie non profit mające siedzibę w jednym z krajów programu „Młodzież w działaniu”, organ władz lokalnych, regionalnych lub krajowych zajmujący się prac z młodzieżą; nieformalna grupa młodzieży.

Budżet:
Roczny budżet akcji wynosi ok. 400 tys. euro. Średni budżet projektu wynosi ok. 30- 35 tys. euro.

Dofinansowanie projektu może pokryć:
- koszty podróży, zakwaterowania i utrzymania związane z realizacją działań,
- koszty związane z organizacją konferencji,
- koszty publikacji i rozpowszechniania.

 

Czas trwania:
Długość projektu wynosi od 3 do 18 miesięcy, włączając przygotowanie, wdrożenie, ocenę i kontynuację.

Uczestnicy:
W projektach mogą uczestniczyć młodzi ludzie w wieku od 13 do 30 lat. W każdym projekcie musi brać udział co najmniej 16 osób.

W 2012 r. Komisja Europejska priorytetowo traktuje projekty:
- mające na celu wspieranie młodych ludzi w dążeniu do wzrostu sprzyjającego włączeniu społecznemu, a w szczególności projekty zachęcające bezrobotnych młodych ludzi do mobilności i aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym;
- poruszające kwestię ubóstwa i marginalizacji oraz zwiększające świadomość i zaangażowanie młodych ludzi w poruszaniu tych tematów, aby zbudować bardziej zintegrowane społeczeństwo. Mając to na uwadze, szczególny nacisk powinien być położony na włączenie młodych imigrantów, niepełnosprawnej młodzieży oraz, tam gdzie to możliwe, młodzieży romskiej;
- mające na celu rozbudzenie inicjatywy, kreatywności, przedsiębiorczości i wzrostu zatrudnienia, zwłaszcza poprzez inicjatywy młodzieżowe;
- promujące zdrowy tryb życia, zwłaszcza poprzez zajęcia na świeżym powietrzu i podstawowe formy aktywności fizycznej, jako sposób promowania zdrowego trybu życia, włączania społecznego i aktywnego uczestnictwa młodzieży w życiu społecznym;
- mające na celu zwiększanie świadomości i zaangażowania młodych ludzi (oraz osób z nimi pracujących) w działania dotyczące globalnych wyzwań ekologicznych oraz zmian klimatu, które sprzyjają rozwojowi zachowań i umiejętności proekologicznych i wzmagają zaangażowanie w dążenie do bardziej zrównoważonego wzrostu.

 

W roku 2012 Akcja 1.3. priorytetowo będzie wspierać projekty:
- organizacji będących po szkoleniach organizowanych przez Narodową Agencję,
- współpracy partnerskiej pomiędzy młodzieżą a władzami publicznymi,
- o tematyce związanej z wolontariatem, sytuacją młodzieży na rynku pracy oraz przedsiębiorczością.

Kto może składać wnioski:
organizacje i stowarzyszenia non-profit, władze lokalne, regionalne lub krajowe, lub nieformalne grupy młodych ludzi z krajów programu Unii Europejskiej, Turcji, Norwegii, Islandii i Liechtensteinu.

Terminy składania wniosków:
1 lutego (termin upłynął)
1 maja
1 października 2012 r.

Więcej informacji na stronie programu "Młodzież w działaniu".

Zobacz także inne działania wspierane w ramach Akcji 1 - Młodzież dla Europy: 1.1..WYMIANY MŁODZIEŻY, 1.2. INICJATYWY MŁODZIEŻOWE.


Koordynator 
Narodowa Agencja Programu "Młodzież w działaniu"
ul. Mokotowska 43 IV p.
00-551 Warszawa
Tel.: (22) 622 37 06; 628 60 14
Fax: (22) 622 37 08; 628 60 17
Email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Fundator

Komisja Europejska - Dyrekcja ds. Edukacji i Kultury
200, rue de la Loi
B-1049 Bruksela
Tel.: +32 2 299 11 11
Email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


źródło : www.eurodesk.pl

  • Waldemar Koss

    Dodano 2012-10-27 17:57:29

    trzeba popierać demokrację , bo to jest najlepszy system , który wymyślił człowiek !


  • Małgorzata Malikowska

    Dodano 2014-10-26 09:11:41

    Nie wypowiem się na ten temat żeby nieurazić mojej rodziny


Pokaż wszystkie komentarze