Które zgromadzenia nie wymagają zgody?

Ocena użytkowników:  / 28
SłabyŚwietny 

Przepisy ustawy Prawo o zgromadzeniach, stosuje się m.in. do:

 •  zebrań na drogach i placach publicznych oraz w pomieszczeniach użyteczności publicznej do organizacji utworzonych przez kościoły i inne związki wyznaniowe, mających na celu działalność na rzecz formacji religijnej, kultu publicznego oraz przeciwdziałania patologiom społecznym i ich skutkom (art. 19 ust. 2 pkt 14 art. 29 ust. 1 Ustawy z dnia 17 maja 1989 r. o gwarancjach wolności sumienia i wyznania),
 • organizacji kościelnych, gdy chodzi o zebrania na drogach i placach oraz pomieszczeniach użyteczności publicznej (art. 34 ust. 5 Ustawy z dnia 17 maja 1989 r. o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej).
 • zgromadzeń na obszarze Pomnika Zagłady lub jego sfery ochronnej, w zakresie nieuregulowanym w Ustawie z dnia 7 maja 1999 r. o ochronie terenów byłych hitlerowskich obozów zagłady (art. 7 ust. 12 tej ustawy) z wyjątkiem art. 4 prawa o zgromadzeniach.
 
Przepisy ustawy Prawo o zgromadzeniach nie dotyczą zgromadzeń organizowanych przez organy państwa lub samorządu terytorialnego oraz odbywanych w ramach działalności Kościoła katolickiego, innych kościołów i związków wyznaniowych.
źródło: www.poradnik.ngo.pl

 

 • Szymon Opara

  Dodano 2013-06-04 21:58:22


 • Małgorzata Malikowska

  Dodano 2014-10-26 08:54:14

  Fajnie że dajecie takie coś. Będzie wiadomo jakie imprezy mogą być zorganizowane ;D