Młodzież w Działaniu - Akcja 1.2. - Inicjatywy Młodzieżowe

Ocena użytkowników:  / 22
SłabyŚwietny 

 Dotacje na międzynarodowe i krajowe inicjatywy grup młodzieży z krajów Unii Europejskiej, Turcji, Norwegii, Islandii i Liechtensteinu.

 

program w praktyce

1.2. Inicjatywy Młodzieżowe to część Akcji 1. Młodzież dla Europy programu „Młodzież w działaniu”.
Program „Młodzież w działaniu” to program Unii Europejskiej, dzięki któremu młodzi ludzie mogą realizować swoje pomysły. Program dofinasowuje działania młodzieży w czasie wolnym od nauki, czyli w ramach edukacji pozaformalnej. Program „Młodzież w działaniu” skierowany jest również do osób pracujących z młodzieżą i organizacji działających na rzecz młodzieży.

1.2. INICJATYWY MŁODZIEŻOWE

Dofinasowane działania:
Inicjatywy krajowe – dofinansowanie projektów na rzecz lokalnej społeczności realizowanych i koordynowanych samodzielnie przez grupę młodych ludzi

Maksymalna wysokość dofinansowania to 4 600 euro (działania projektowe) + 1 000 euro (rozpowszechnianie i wykorzystywanie rezultatów projektu) + 850 euro (osoba wspierająca - coach) = 6 450 euro.

Inicjatywy międzynarodowe – dofinansowanie projektów na rzecz lokalnej społeczności, realizowanych i koordynowanych samodzielnie przez grupę młodych ludzi z minimum dwóch krajów uczestniczących w programie "Młodzież w działaniu".

Maksymalna wysokość dofinansowania to 6 800 euro (działania projektowe) + 1000 euro (upowszechnianie rezultatów projektu) + 850 euro (osoba wspierająca - coach) = 8 650 euro + koszty podróży międzynarodowych (do 70% kosztów) + koszty wizyty przygotowawczej.

Uczestnicy: Młodzi ludzi w wieku 18-30 lat z krajów programu. W inicjatywach mogą też uczestniczyć młodzi ludzie w wieku od 15 lat, pod warunkiem nadzoru pracownika młodzieżowego lub trenera.

 

Czas trwania: Czas trwania inicjatyw wynosi od 3 do 18 miesięcy, włączając przygotowanie, wdrożenie, ewaluację i kontynuację

 

W 2012 r. Komisja Europejska priorytetowo traktuje projekty:
- mające na celu wspieranie młodych ludzi w dążeniu do wzrostu sprzyjającego włączeniu społecznemu, a w szczególności projekty zachęcające bezrobotnych młodych ludzi do mobilności i aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym;
- poruszające kwestię ubóstwa i marginalizacji oraz zwiększające świadomość i zaangażowanie młodych ludzi w poruszaniu tych tematów, aby zbudować bardziej zintegrowane społeczeństwo. Mając to na uwadze, szczególny nacisk powinien być położony na włączenie młodych imigrantów, niepełnosprawnej młodzieży oraz, tam gdzie to możliwe, młodzieży romskiej;
- mające na celu rozbudzenie inicjatywy, kreatywności, przedsiębiorczości i wzrostu zatrudnienia, zwłaszcza poprzez inicjatywy młodzieżowe;
- promujące zdrowy tryb życia, zwłaszcza poprzez zajęcia na świeżym powietrzu i podstawowe formy aktywności fizycznej, jako sposób promowania zdrowego trybu życia, włączania społecznego i aktywnego uczestnictwa młodzieży w życiu społecznym;
- mające na celu zwiększanie świadomości i zaangażowania młodych ludzi (oraz osób z nimi pracujących) w działania dotyczące globalnych wyzwań ekologicznych oraz zmian klimatu, które sprzyjają rozwojowi zachowań i umiejętności proekologicznych i wzmagają zaangażowanie w dążenie do bardziej zrównoważonego wzrostu.

 

Akcja 1.2. postawiła na:
- projekty promujące przedsiębiorcze postawy młodych ludzi i zwiększające ich szanse na odnalezienie się na rynku pracy;
- dialog międzypokoleniowy;
- projekty angażujące społeczność lokalną;
- projekty aktywnego uczestnictwa młodzieży w życiu społeczności lokalnej;
- innowacyjne projekty o tematyce sportowej, wykorzystujące metody edukacji pozaformalnej –
w kontekście Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej EURO 2012;
- projekty podejmujące tematykę globalnych wyzwań ekologicznych i zmiany klimatu;
- projekty Międzynarodowych Inicjatyw Młodzieżowych;
- projekty grup/organizacji, które dotychczas nie realizowały Inicjatyw Młodzieżowych;
- projekty angażujące młodzież z mniejszymi szansami,
- projekty z województw opolskiego i świętokrzyskiego.

Kto może składać wnioski:
Organizacje i stowarzyszenia non-profit lub nieformalne grupy składające się z co najmniej 4 młodych ludzi z krajów Unii Europejskiej, Turcji, Norwegii, Islandii i Liechtensteinu.


Koordynator
Narodowa Agencja Programu "Młodzież w działaniu"
ul. Mokotowska 43 IV p.
00-551 Warszawa
Tel.: (22) 622 37 06; 628 60 14
Fax: (22) 622 37 08; 628 60 17
Email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.">
Fundator
Komisja Europejska - Dyrekcja ds. Edukacji i Kultury
200, rue de la Loi
B-1049 Bruksela
Tel.: +32 2 299 11 11
Email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

źródło: www.eurodesk.pl