Nie peniaj,zmieniaj! III Edycja- Obywatele dla Demokracji

Ocena użytkowników:  / 1
SłabyŚwietny 

 

Nie Peniaj, Zmieniaj! to projekt mający na celu zwiększenie zaangażowania młodzieży w kreowanie swojej rzeczywistości i wprowadzenie zmian w swojej społeczności lokalnej. Poprzez wspólne działania podniesiemy także jakości dialogu pomiędzy młodzieżą a przedstawicielami trzech sektorów w środowisku lokalnym.

 

Istotnym elementem projektu jest zwiększenie roli młodzieży w budowaniu strategii miasta w zakresie współpracy na rzecz rozwiązywania problemów ważnych dla młodych ludzi.  Istotna będzie też profesjonalizacja działań w zakresie regionalnej polityki młodzieżowej w oparciu o przykłady innych krajów europejskich.

 

Innymi słowy - przy udziale przedstawicieli władz lokalnych, biznesu i organizacji pozarządowych będziemy przygotować i przedstawić rekomendacje w zakresie polityki młodzieżowej.

 

III. Część projektu jest realizowana w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG. W ramach tego stworzone zostało 10 „Klubów Nie Peniaj” w szkołach dla młodzieży w wieku 15-20 lat, z aglomeracji łódzkiej. Młodzież w ramach tego bierze udział w spotkaniach w okresie październik 2014- kwiecień 2015, każda grupa po 7 spotkań. Rezultatem spotkań grup jest stworzenie rekomendacji dla Komisji Dialogu Obywatelskiego do spraw młodzieży, która w okresie marzec-czerwiec 2015 będzie pracowała nad stworzeniem Strategii Miasta w obszarze polityki młodzieżowej na tata 2016-2020.

 

W projekcie  będzie realizowana kampania społeczna w okresie marzec-kwiecień 2015. Kampania ma promować różne aspekty społeczeństwa obywatelskiego i będzie stworzona przez młodzież dla młodzieży. Kampania realizowana będzie z łódzkim MPK, na stronie projektu oraz za pomocą internetowych portali społecznościowych.

 

Finałem  będzie przygotowanie 3 dniowego działania promującego rezultaty w maju 2015, którego kształt zostanie zaproponowany przez uczestników. Możecie liczyć na wiele działań outdoorowych, spotkań typu Open Space i wiele innych ciekawych form.

 

Więcej informacji jak włączyć się w nasze działania na stronie: www.zmieniaj.org

 

 

III Edycja projektu realizowana w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG" 

 

 

 

II Edycja projektu współfinansowana i realizowana w ramach Akcji 1.3 program "Młodzież w działaniu" przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej

 

 

 

 

 

Portal powstał dzięki współfinansowaniu przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej na potrzeby projektu „Raz, dwa, trzy – działaj Ty!”