Współpracuj: media, biznes, administracja

Biuro Obsługi Ruchu Inicjatyw Społecznych

Ocena użytkowników:  / 24

 Wypracowywanie zasad współpracy pomiędzy sektorem organizacji pozarządowych a administracją rządową, samorządową i biznesem   W działaniach na rzecz zaspokajania potrzeb społecznych głównymi partnerami są organizacje pozarządowe i samorząd. Ułatwianie współpracy i dialogu organizacji pozarządowych z samorządem terytorialnym to jedno z głównych zadań BORISa realizowane poprzez: prezentowanie zakresu działań organizacji pozarządowych, funkcjonujących na danym terenie i ich znaczenia w rozwój lokalnej polityki społeczno-gospodarczej ułatwianie kontaktów przedstawicieli organizacji pozarządowych z przedstawicielami władz lokalnych dzięki zapoznawaniu i łączeniu konkretnych osób i instytucji inicjowanie i koordynację współpracy pomiędzy organizacjami pozarządowymi działającymi na rzecz mieszkańców a lokalnymi władzami samorządowymi i innymi jednostkami samorządu terytorialnego pomoc w opracowywaniu prog ...

Czytaj więcej...