Denerwuje cię bałagan? DZWOŃ!

Ocena użytkowników:  / 24
SłabyŚwietny 

 

Korzystając z telefonów interwencyjnych, łodzianie coraz chętniej włączają się w ekologiczne akcje na rzecz czystości miasta. Przypominamy więc numery najważniejszych z nich.

W Wydziale Gospodarki Komunalnej UMŁ działa „zielona linia” – to całodobowy telefon interwencyjny o numerze 0-42 638-50-00, na który przyjmowane są zgłoszenia dotyczące czystości, porządku i estetyki miasta oraz gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Łodzi. To najlepsze miejsce, by przekazać informację o dzikich wysypiskach, przepełnionych pojemnikach na odpady, zaniedbanych terenach, budynkach i ogrodzeniach zamalowanych niecenzuralnymi napisami, ale także dotyczące selektywnej zbiórki odpadów. W 2008 roku łodzianie zgłosili 1400 takich spraw, do lipca 2009 roku było ich 677. Zgłoszeń o nieczystościach w mieście można dokonywać również na forum internetowym, które znajduje się na stroniewww.czystemiasto.uml.lodz.pl. W pierwszym półroczu br. także Straż Miejska przyjęła ponad 1307 zgłoszeń dotyczących stanu sanitarno-porządkowego miasta. Pod alarmowy numer 986 dzwonili przede wszystkim lokatorzy troszczący się o stan swoich podwórek, klatek schodowych, czy chodników. Pojawiały się też informacje o różnego rodzaju zanieczyszczeniach oraz nielegalnych wysypiskach śmieci. Miejscy stróże prawa sami również chcą piętnować przykłady zaniedbań. Zdjęcia z prywatnych posesji, gdzie często łamane są przepisy porządkowe zaczęły trafiać na stronę http://www.strazmiejska.lodz.pl/. Dla zwrócenia większej uwagi na problem, akcja została nazwana „Wstydu warte”.Przyłączają się do niej zwłaszcza internauci, ale zawiadomienie można wysłać również faksem pod numer (0 42) 630 93 22. Można również skorzystać z telefonu alarmowego 986 albo zadzwonić do dyżurnego SM w dzielnicy, w której znajduje się zaniedbane podwórko:

Górna (0 42) 638 59 81
Polesie (0 42) 250-22-04
Śródmieście (042) 66-22-441, 66-22-440
Bałuty (042) 250-22-61, 250-22-55
Widzew (0 42) 250 22 56 Publikując czarno-białe ulotki z pytaniem: „Denerwują Cię napisy na murach?”, strażnicy dodatkowo zachęcają łodzian do aktywności i dzwonienia pod bezpłatny numer 986. Bo tylko łapanie i karanie sprawców wandalizmu, w połączeniu z usuwaniem efektów ich działania może uczynić nasze miasto bardziej zadbanym i czystym. Zarząd Dróg i Transportu także liczy na interwencje łodzian. Każdy może zgłosić np. uszkodzenie nawierzchni dzwoniąc do delegatur dzielnicowych UMŁ:
(0-42) 638 – 58 – 39 Bałuty
(0-42) 638 – 49 – 39 Polesie, Górna
(0-42) 638 – 49 – 75 Widzew, Śródmieście Pracownicy ZDiT codziennie przyjmują kilka takich telefonów od mieszkańców. Jeśli zobaczymy zapchaną liśćmi czy błotem studzienkę kanalizacyjną możemy to zgłosić do Wydziału Oczyszczania Ulic: tel. (0-42) 638 – 49 – 63

 

źródło: http://uml.lodz.pl